Logo Jantina van der Waal

Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Jantina van der Waal

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

Ieder levend wezen heeft elke dag voedsel nodig: bouwstoffen, stoffen die energie leveren, en stoffen om alle processen in het lichaam goed te laten verlopen. De kwaliteit en de samenstelling van het voedsel bepaalt voor een groot deel of een lichaam goed kán functioneren. Zoals een mooi muziekstuk vreselijk klinkt als het door slechte muzikanten gespeeld wordt zal een in principe gezond lichaam niet goed werken als de voeding niet goed is.

Goede (bij voorkeur biologische) voeding is dan ook een vereiste voor optimale gezondheid. Zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid zijn hier in het geding, de geestelijke gezondheid is immers mede afhankelijk van het voedsel wat de hersenen krijgen.

Ook beweging is noodzakelijk. Als je beweegt gaat het hart harder werken, hierdoor wordt het krachtiger en zal het (ook als je daarna weer stilzit) nog steeds meer bloed per minuut kunnen rondpompen dan een minder krachtig hart. Als er meer bloed wordt rondgepompt krijgen alle organen meer zuurstof en voedsel, en worden de afvalstoffen uit alle organen sneller afgevoerd. Door te bewegen gaan dus alle organen beter functioneren.

Ook wat betreft gezonde voeding, beweging en leefstijl bestaan er verschillen tussen mensen. Voeding die voor de één heel gezond kan zijn moet een ander liever maar mondjesmaat eten, of in sommige gevallen zelfs vermijden. Waar de één wat meer zou moeten bewegen zou de ander beter meer rust kunnen nemen. Adviezen over voeding en leefstijl worden dan ook individueel gegeven. Wel lijkt paleovoeding voor veel mensen een heel gezonde voedingsstijl te zijn. Op internet is veel informatie over paleovoeidng te vinden.

Een verkeerd voedingspatroon of een leefstijl waarin het lichaam onvoldoende kans krijgt zich te herstellen van de dagelijkse slijtage zullen op den duur hun tol eisen in de vorm van energieverlies en verhoogde vatbaarheid voor allerhande lichamelijke en soms ook psychische ongemakken. Genezing gaat hand in hand met het eten van gezonde voeding en het terugdringen van de ziekmakende gewoontes.

Alle organen hebben energie en bouwstoffen nodig om goed te kunnen funktioneren. Voor de omzetting van voeding in energie en voor tal van andere processen in het lichaam zijn vitamines en mineralen onmisbaar.

Bij een tekort aan één of meerdere van deze stoffen verlopen lichamelijke én geestelijke (hersenen!) processen dus minder goed.

 • Er zijn een aantal oorzaken die tot een tekort kunnen leiden:
  U eet normaal maar heeft van een bepaalde stof meer nodig dan gemiddeld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uit bloedonderzoek blijkt dat het ijzergehalte binnen de norm ligt, maar dat deze persoon zich toch lekkerder voelt bij een iets hoger ijzergehalte. In dit individuele geval is er dan toch sprake van een tekort.
 • Door bepaalde omstandigheden wordt er extra veel van een vitamine of mineraal verbruikt. Als die omstandigheden langer aanhouden ontstaat een tekort waardoor de lichamelijke conditie achteruit gaat. Bijvoorbeeld in tijden van stress is het verbruik van bepaalde vitamines hoger. Aanhoudende stress zonder aanvulling van deze vitamines leidt tot uitputting.
 • Het voedsel bevat niet voldoende van de benodigde stoffen. Dit kan komen door een eenzijdig eetpatroon of door de herkomst van het voedsel. Planten nemen tijdens de groei mineralen op uit de bodem. Als de bodem te weinig mineralen bevat zal ook de plant minder mineralen bevatten dan wij nodig hebben. De betreffende stof moet aangevuld worden maar uiteraard moet hier ook naar het voedingspatroon worden gekeken.
 • Het voedsel bevat voldoende vitamines en mineralen maar de darmen zijn niet in staat om deze goed op te nemen. Het is duidelijk dat in zo’n geval allereerst geprobeerd wordt de darmfunktie te herstellen maar dat daarnaast aanvulling nodig kan zijn.
 • Soms is de hoeveelheid stoffen in het bloed voldoende maar kan een bepaald mineraal de celmembraan niet goed passeren. Met homeopathie wordt geprobeerd de cel tot grotere opname te prikkelen, ook hier kan het nodig zijn het betreffende mineraal tijdelijk aan te vullen.

Kruiden

Al in de oudheid waren mensen bekend met het genezende vermogen van de planten om hen heen. Deze planten werden verzameld, later ook gekweekt (bijvoorbeeld in kloostertuinen), gedroogd en bewaard totdat ze nodig waren. Veel van onze huidige medicijnen zijn gebaseerd op deze kruiden. Aspirine bijvoorbeeld bevat een stof uit wilgenbast, waar men vroeger op kauwde om pijn te bestrijden.
Met de komst van de moderne technieken om bepaalde stoffen te isoleren of na te maken leken de kruiden in hun “oude” vorm overbodig te worden. Toch zijn ze nog even goed bruikbaar als eeuwen geleden. Vooral in China en India zijn kruiden nog steeds belangrijk bij de bestrijding van allerhande kwalen.
Er zijn een aantal firma’s die zich hebben toegelegd op het kweken en bewerken van medicinale planten. Zij leveren de kruiden in tabletten of capsules met standaardhoeveelheden, zodat een goede dosering mogelijk is.
Kruiden kunnen ook goed in de voeding worden toegepast.

De homeopathie is in de 18e eeuw ontwikkeld door de arts Hahnemann. Hahnemann was niet tevreden met de mogelijkheden die de toenmalige medicijnen boden. Hij meende dat, als het lichaam niet in staat is een bepaalde ziekte te overwinnen, het niet helpt om medicijnen het werk te laten doen; dat verzwakt het lichaam alleen verder. Het zou beter zijn om het lichaam een prikkel te geven waardoor het de ziekte wél zelf overwint. Zo’n prikkel moet erg lijken op het probleem dat er al is, maar niet helemaal hetzelfde zijn. Als het lichaam dan het “nieuwe” probleem gaat bestrijden lost het en passant ook het oude op.

Om te voorkomen dat mensen écht de nieuwe ziekte kregen gaf hij de middelen in grote verdunning, zodat ze nog wel konden prikkelen maar niet de echte ziekte meebrachten.
Hahnemann testte een heleboel middelen op zichzelf en zijn (gezonde en vrijwillige) studenten.

Om het best passende middel te kiezen wordt op zoveel mogelijk symptomen gelet. Ook psychische veranderingen zijn belangrijk, evenals de omstandigheden die verbetering of verslechtering geven.

Het best-passende middel is heel persoonlijk. Twee mensen met hoofdpijn kunnen hele andere nevensymptomen hebben. Daardoor is het middel dat voor de één heel geschikt is voor de ander misschien ongeschikt.

Soms werkt een middel dat goed bij de klachten past onverwachts toch niet. Er kunnen redenen zijn waarom het lichaam niet kan reageren. Het kan zijn dat er bepaalde vitaminen of mineralen ontbreken of dat er andere omstandigheden zijn die de werking van het middel remmen. Uiteraard gaan we dan op zoek naar de oorzaak.

De therapie is gebaseerd op het geheel van bevindingen tijdens het consult.

Een mens kan door zijn of haar leefwijze de eigen gezondheid in de weg zitten. Soms is een simpele verandering genoeg om het evenwicht terug te brengen, soms is er meer inspanning voor nodig. Verandering in voedingspatroon kan de darmen tot rust brengen,verandering in bewegingspatroon kan belangrijk zijn voor lichaam en geest. Ook hier geldt dat mensen verschillen, ook in meest gezonde leefwijze.

Meestal is bij een chronisch probleem ook ondersteuning nodig door middel van homeopathie, vitamines en mineralen (orthomoleculair) of kruiden.

Helaas zijn niet alle klachten te verhelpen met een bezoek aan de natuurgeneeskundige. Het kan direkt bij het eerste consult al duidelijk worden dat de klachten niet bij een natuurgeneeskundige thuishoren. In dat geval wordt uiteraard geadviseerd om terug te gaan naar de huisarts of om een specialist te consulteren.

Ook kan het zijn dat de klacht (mede) een mechanische oorsprong heeft. Buikpijn bijvoorbeeld kan onder andere veroorzaakt worden doordat de darmen te weinig bewegelijk zijn. Dan is het aan te bevelen naast de natuurgeneeskundige behandeling een osteopaat te bezoeken die probeert de bewegelijkheid te vergroten. Voor meer informatie over osteopathie: www.osteopathie.nl. Wij hebben ook een osteopaat in de praktijk www.osteopathierijswijk.nl

Jantina van der Waal

Mogelijke klachten

 • Moeheid
 • Hoofdpijn
 • Keel- neus en oorklachten
 • Allergie
 • Astma
 • Jeuk en eczeem
 • Gewrichts- en spierklachten
 • Menstruatie- en overgangsklachten
 • Darmproblemen
 • Autisme
 • ADHD en andere gedragsproblemen
 • Andere chronische problemen