Logo Jantina van der Waal

Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Jantina van der Waal

Ieder levend wezen heeft elke dag voedsel nodig: bouwstoffen, stoffen die energie leveren, en stoffen om alle processen in het lichaam goed te laten verlopen. De kwaliteit en de samenstelling van het voedsel bepaalt voor een groot deel of een lichaam goed kán functioneren. Zoals een mooi muziekstuk vreselijk klinkt als het door slechte muzikanten gespeeld wordt zal een in principe gezond lichaam niet goed werken als de voeding niet goed is.

Goede (bij voorkeur biologische) voeding is dan ook een vereiste voor optimale gezondheid. Zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid zijn hier in het geding, de geestelijke gezondheid is immers mede afhankelijk van het voedsel wat de hersenen krijgen.

Ook beweging is noodzakelijk. Als je beweegt gaat het hart harder werken, hierdoor wordt het krachtiger en zal het (ook als je daarna weer stilzit) nog steeds meer bloed per minuut kunnen rondpompen dan een minder krachtig hart. Als er meer bloed wordt rondgepompt krijgen alle organen meer zuurstof en voedsel, en worden de afvalstoffen uit alle organen sneller afgevoerd. Door te bewegen gaan dus alle organen beter functioneren.

Ook wat betreft gezonde voeding, beweging en leefstijl bestaan er verschillen tussen mensen. Voeding die voor de één heel gezond kan zijn moet een ander liever maar mondjesmaat eten, of in sommige gevallen zelfs vermijden. Waar de één wat meer zou moeten bewegen zou de ander beter meer rust kunnen nemen. Adviezen over voeding en leefstijl worden dan ook individueel gegeven. Wel lijkt paleovoeding voor veel mensen een heel gezonde voedingsstijl te zijn. Op internet is veel informatie over paleovoeidng te vinden.

Een verkeerd voedingspatroon of een leefstijl waarin het lichaam onvoldoende kans krijgt zich te herstellen van de dagelijkse slijtage zullen op den duur hun tol eisen in de vorm van energieverlies en verhoogde vatbaarheid voor allerhande lichamelijke en soms ook psychische ongemakken. Genezing gaat hand in hand met het eten van gezonde voeding en het terugdringen van de ziekmakende gewoontes.

Voeding en beweging

paleo

 

Het lijkt logisch dat de voeding die onze verre voorouders aten ook voor ons nog erg gezond is. Onze culturele revolutie, het gebruik van allerlei technieken, is veel sneller gegaan dan onze genetische evolutie. Daardoor zijn wij genetisch minder aangepast aan ons "culturele", bewerkte voedsel dan aan het oervoedsel dat onze voorouders aten voordat er werktuigen waren. Veel mensen voelen zich veel lekkerder bij wat tegenwoordig "paleovoeding" wordt genoemd dan bij de voeding die tot voor kort voor de meeste mensen gewoon was.